Bezpieczeństwo


SLA – dostępność usługi

1. TITTLE.pl gwarantuje dostępność usługi wykupionej serwisie TITTLE.pl na poziomie 99,9% w skali roku. Serwery www oraz serwery pocztowe usług TITTLE.pl są monitorowane w trybie 24h/7/365.

2. Firma TITTLE.pl zobowiązuje się do tworzenia pełnych kopii bezpieczeństwa, w sposób umożliwiający odtworzenie stanu poczty lub serwera WWW z okresu 1-3 dni.

3. W przypadku niedotrzymania dostępności usługi, dostawca zobowiązuje się do wydłużenia okresu usługi o okres 14 dni.