Zaloguj
Dane osobowe
Adres
Dodatkowe wymagane informacje
osoby fizyczne wpisują "BRAK"
NIP (przykład PL7730001122 )
w formacie +48.XXXXXX
+48.XXXXXX
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TITTLE.pl z siedzibą ul. Farbiarska 20/24 97-200 Tomaszów Maz. Twoje dane osobowe będą w celu świadczenia usług hostingowych TITTLE.pl. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1), 3) oraz 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych. Nie udostępnimy Pani/Pana danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
Akceptuję wystawianie i przysłanie przez TITTLE.pl faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług.
Dodatkowe kontakty, uwagi, sugestie
Hasło

Siła hasła: Podaj hasło

Zapisz się na nasz newsletter

Chcielibyśmy wysyłać Ci informacje o aktualnościach dotyczących działań w TITTLE.pl


  Regulamin