Podaj hasło
firma - NIP, osoby fizyczne - PESEL. (format XXXXXXXXXX)
NIP EU (przykład PL7730001122 )
+48.XXXXXX
+48.XXXXXX
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TITTLE.pl sp. z o.o. z siedzibą w Dzieci Polskich 29/3 97-200 Tomaszów Maz. Twoje dane osobowe będą w celu świadczenia usług hostingowych TITTLE.pl. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1), 3) oraz 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych. Nie udostępnimy Pani/Pana danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.