Podaj hasło
Proszę podać NIP, który ma być umieszczony na fakturze
Proszę podać numer PESEL (osoby fizyczne)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TITTLE.pl z siedzibą w 97-200 Tomaszów Maz. ul.Długa 29/35 m.12. Twoje dane osobowe będą w celu świadczenia usług hostingowych TITTLE.pl. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1), 3) oraz 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych. Nie udostępnimy Pani/Pana danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TITTLE.pl w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez TITTLE.pl z siedzibą w 97-200 Tomaszów Maz. ul. Długa 29/35 m.12 zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)." Przekazanie danych ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: 1. telefoniczny, pod numerem telefonu , 2. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej .