Dodatkowe usługi domenowe płatne

Cesja elektroniczna domeny 0 Dostępny

Opłata pobierana za realizację pojedynczego wniosku (niezależnie od liczby usług zawartych we wniosku). Weryfikacja danych podanych w trakcie składania zamówienia. Czynności ustalenia prawidłowych danych Klienta i ich aktualizacji.

Opcja na domenę

Umożliwia założenie tzw. "opcji" na zajętą domenę .pl na 3 lata. Opcja daje prawo pierwokupu w razie wygaśnięcia domeny, co umozliwia automatyczne przejęcie zajętej domeny w razie jej nieopłacenia przez obecnego Abonenta.

Subdomena .tomaszowmaz.pl

Subdomena o nazwie w postaci firma.tomaszowmaz.pl plus konto hostingowe to możliwość doskonałej promocji dla mieszkańcow Tomaszowa Maz, ktorzy chcieliby być widoczni w swojej branży.