Polityka Prywatności

Usługi oferowane przez tittle.pl są w pełni komercyjne. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności. Naszą politykę w tym zakresie określa siedem filarów:

  1. Poufność danych Klienta.
  2. Zabezpieczenie usługi hasłem.
  3. Polityka plików „cookies”.
  4. Tworzona cyklicznie kopia bezpieczeństwa (tzw. backup).
  5. Zabezpieczenia antyspamowe.
  6. Ochrona antywirusowa.
  7. Autoryzacja poczty wysyłanej (SMTP).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Administratorem danych osobowych podanych przez Abonentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest tittle.pl

Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora w celu świadczenia Usług, obsługi procesu Rejestracji oraz w celu zawarcia i wykonywania umów o Usługi i obsługi reklamacji.

Dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Abonenta mogą być przetwarzane przez inne podmioty, w tym Rejestry Nazw Domen oraz Jednostki certyfikujące w celu i w zakresie koniecznym od prawidłowego i należytego wykonania Usług. Każdy Abonent ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Operatora.

Każdy Abonent ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Operatora.

POUFNOŚĆ DANYCH KLIENTA

Rejestrując konto w sieci tittle.pl możesz być pewien, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. tittle.pl używa ichwyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z umowy. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Użytkownicy kont WWW mogą być natomiast umieszczeni na naszej liście referencyjnej, o ile nie wyrażą sprzeciwu. Wpis w liście referencyjnej obejmuje tylko i wyłącznie adres internetowy serwisu oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby np. w postaci „http://www.nazwa.com.pl – Firma Kowalski Narzędzia”.

tittle.pl automatycznie pobiera dane techniczne Klienta, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dodatkowo tittle.pl może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia Klienta za pomocą, którego następuje dostęp do Usługi. Klient wyraża na rzecz tittle.pl zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze, podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych na serwerze przez tittle.pl, w tym powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera, o ile do przechowywania takiego zbioru danych dojdzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez tittle.pl w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz zbioru danych i innych danych po zakończeniu świadczenia Usługi. tittle.pl gwarantuje, iż dane oraz dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez tittle.pl dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

 

ZABEZPIECZENIE USŁUGI HASŁEM

Każda usługa uruchamiana na serwerach tittle.pl zabezpieczana jest hasłem dostępu. Hasło to ma min. 6 znaków, a systemsprawdza, czy jego częścią nie jest nazwa usługi. W ten sposób dostęp do konta czy domeny możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji.

System odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu do zasobów. W razie podejrzenia włamania możesz więc, za naszym pośrednictwem, szybko zweryfikować, czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Za pośrednictwem udostępnionych w Panelu Administracyjnym mechanizmów możesz w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła. Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła.

 

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. „Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez tittle.pl akceptacja „cookies” jest wymagana w celu prawidłowego korzystania m.in. z systemu rejestracji usług, aplikacji Poczta , Panel Klienta  i Panel do zarządzania serwerem DirectAdmin (DA)

  • 2 Użytkowników uważa ta odpowiedź za użyteczną
Czy odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

Ciasteczka (cookies)

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe jest ukrycie informacji o używaniu...

Parametry serwera

Informacje o serwerze TITTLE.pl  i środkowisku systemowym  (24.04.2021 r.) :   Procesor...

Kompresja gzip

Włączenie kompresji spowoduje zmniejszenie ilości danych przesyłanych z serwera do przeglądarki...

Łącza do serwera 100 Mbit

Łącza: 100 Mbit  - symetryczne (transfer 100 Mbit w obie strony), dostępność przez węzeł danych...

System zgłoszeń

Hosting TITTLE.pl wyposażony jest w system zgłoszeń (dostępny dla zalogowanych) Pomoc > Nowe...