przegląd oznaczonych artykułów 'email'

 POCZTA. Konfiguracja skrzynki email

Domyślnie, skrzynki pocztowe nie posiadają certyfikatu SSL. Zalecamy wykorzystanie naszych...

 Dodawanie konta pocztowego do GMAIL (SMTP - wysyłka)

W profilu Google wchodzimy w pierwsze okno: GMAIL > Wszystkie ustawienia > czwarta zakładka...

 Konfiguracja poczty dla GMAIL, Google Workspace

W razie potrzeby można pocztę wydelegować na serwery Google, by tam była cała poczta obsługiwana...